Partners

International Visegrad Fund

The International Visegrad Fund is an inter­na­tional orga­ni­za­tion based in Bratislava founded by the gov­ern­ments of the Visegrad Group (V4) countries—the Czech Republic, Hungary, the Republic of Poland, and the Slovak Republic—in Štiřín, Czech Republic, on June 9, 2000.

The pur­pose of the fund is to facil­i­tate and pro­mote the devel­op­ment of closer coop­er­a­tion among cit­i­zens and insti­tu­tions in the region as well as between the V4 region and other coun­tries, espe­cially the Western Balkans and coun­tries of the Eastern Partnership. The fund does so through grant sup­port of com­mon cul­tural, sci­en­tific and edu­ca­tional projects, youth exchanges, cross-border projects and tourism pro­mo­tion, and through indi­vid­ual mobil­ity pro­grams (schol­ar­ships, residencies).

Doc Alliance Films

The online portal www.DAFilms.com is the main project of the Doc Alliance festival network formed by 7 key European documentary film festivals (CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, FID Marseille, Jihlava IDFF, Planete Doc Film Festival, Visions du Réel Nyon, Doclisboa). It represents an international online distribution platform for documentary and experimental films focused on European cinema. For a small fee, it offers over 900 films accessible across the globe for streaming or legal download. The films are included in the virtual database on the basis of demanding selection criteria. The portal presents regular film programmes of diverse character ranging from presentation of archive historical films through world retrospectives of leading world filmmakers to new premiere formats such as the day-and-date release.

Open City Docs

Projekt My Street Films Vám přináší portál DAFilms.cz Internetový portál www.DAFilms.cz již 9 let zpřístupňuje legálně online ke zhlédnutí kurátorovaný program dokumentárních filmů. Je hlavním projektem festivalové sítě Doc Alliance, kterou tvoří sedm klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu (CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Ji.hlava, Planete Doc Film Festival, Visions du Réel Nyon, Doclisboa). Představuje mezinárodní platformu online distribuce dokumentárních a experimentálních filmů kladoucí důraz na evropskou kinematografii. Obsahuje více než 900 filmů, jež jsou za malý poplatek dostupné z celého světa k online zhlédnutí či k legálnímu stažení. Filmy jsou do virtuální databáze zařazovány na základě náročných dramaturgických kritérií. Portál pravidelně nabízí filmové programy různorodé povahy od prezentace archivních historických snímků, celosvětové retrospektivy významných světových autorů až po nové premiérové formáty typu day and date release.